Begränsa användningen av din personliga information

Fyll i formuläret och berätta vad vi ska göra med informationen du har delat tidigare.
Din begäran om begränsning, radering eller uppdatering skickas till Dataskyddspersonalen på Sensilab.